Image

O nas

Rastlinski cvet je enostaven, lep. S svojo lepoto privlači marljive žuželke, opraševalke, med njimi tudi medonosne čebele. Plod je vrhunec rastlinske vrste, cvetovi se vračajo in pojavljajo se novi plodovi …

Čebelarstvo Cvet je preprosto enostavno. Poznamo tehnologijo dela s čebelami, negujemo čebele in jih vzdržujemo iz ene v drugo sezono. Čebele so tako naše stalne spremljevalke.

Čebelarstvo Cvet vodiva čebelar Mitja Nakrst z ženo Katjo. S čebelami se srečujeva dnevno, so najin navdih in neskončen izziv.


Mitja se je srečal s čebelami ob domačem čebelnjaku, ki je bil najprej predvsem uganka. V času študija na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemsko inženirstvo v Mariboru se je začelo strokovno delo na področju čebelarstva. Diplomska naloga z naslovom Morfološke karakteristike delavk in matic medonosne čebele (Apis Mellifera Carnica) v vzrejnih čebelarstvih je bila uvod v poglobljen svet skrivnostnih čebel.
Mentor prof. dr. Aleš Gregorc je Mitja strokovno vodil, ga usmerjal in mu nudil popolno podporo pri strokovnem razvoju. V času študija je na Mitja vplivala tudi strokovna praksa na področju napovedi medenja s takratno vodjo opazovalno-napovedovalne službe medenja g. Pavletom Zdešarjem. Zaposlitev na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na oddelku za živinorejo, v skupini za čebelarstvo, mu je omogočila, da je ob delu s čebelami spoznal tudi delo v čebelarskem laboratoriju, na testni čebelarski postaji, ob različnih poskusih, udeležil se je konferenc in delavnic, sodeloval z domačimi in tujimi strokovnjaki, znanstveniki, čebelarji in vzrejevalci čebeljih matic.


Aktivno sodelovanje v lokalnem čebelarskem društvu osrečuje oba: Katjo in Mitja. Skupaj z vsemi čebeljimi družinami pa ustvarjamo Cvet, ki vsako leto cveti in obrodi.

NAJ MEDI!